Bortfall av bruk

(26.3.10) Denne gangen er tåkedotten produsert av Forsvaret, som skriver noe om noens bruk av et inventarbygg. Denne noen er ikke navngitt, og det noen skal gjøre, er godt innpakket:

«Lån av inventarbygg nr 0055 på angitte datoer er ok. Forutsetningen er at inv. 0055 forlates etter bruk i samme stand som den ble funnet. Her kommer ordet inspeksjon inn. Bruk utover de allerede nevnte perioder krever ny godkjenning. Bortfall av bruk er konsekvensen ved misselighold. Vedrørende gammel kantine har den kommet for langt i salgsprosessen til at det åpnes for midlertidig mil. bruk.»

Redaksjonens kommentar

I dette notatet kommer det nesten fram at noen skal ta ansvaret for bruk av noe. Noen får altså lov til å bruke dette bygget på angitte datoer, forutsatt at noen tar ansvar og ordner opp etter seg. Hvis ordet inspeksjon kommer inn, betyr det nok at noen skal inspisere det omtalte bygget etter bruk, slik at noen kan forvisse seg om at noen forlater det i den stand det var da det ble tatt i bruk. Dersom noen skal bruke det etter de aktuelle datoene, må noen søke om godkjenning på nytt. «Bortfall av bruk er konsekvensen ved misselighold» betyr at hvis noen misligholder (ikke «misseligholder») avtalen, dvs. ikke ordner opp etter seg, får den samme noen ikke lov til å bruke bygget flere ganger. Og den gamle kantina skal selges, så den kan ikke lånes ut midlertidig, heller ikke til noen. Der! Nå har vi utledet noe for noen, slik at noen kan føle seg ansvarlig. Men siden dette tok litt tid, er det kanskje allerede for sent for noen å ta bygget i bruk?

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter