Balansekunst

(27.3.2009) En statsansatt leser har sendt oss denne tåkedotten. Han fant den i et dokument på sin egen arbeidsplass.

«Vi må balansere behovet for enkel, sporbar og lett tilgjengelig dokumentasjon, med utfordringer i forhold til etterlevelse og praktisk bruk av prosesser og rutiner.»

Innsenderen spør:

«Hvordan tolker dere denne setningen? Forstår dere hva som balanseres og hva som ses i forhold til hva?»

Vi svarer:

Her er det ikke godt å si hva som balanseres og ses i forhold til hva. Kanskje skribenten mener at de ansatte i denne etaten har behov for mye informasjon og at det er lett for dem å skaffe seg det, men at de av og til innhenter mer enn det de strengt tatt har anledning til. Med andre ord: De etterlever ikke rutiner og regler, og dette er et problem (skribenten bruker ordet «utfordring»).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter