Arealutfordringer

(16.12.2009) Her er nok en tåkedott fra en stillingsannonse. Det later til at denne teksttypen er særlig problematisk. Annonsen er publisert av en fylkeskommune som er i gang med en forvaltningsreform.

«Stilling ledig: Rådgiver friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning.

Stillingen innebærer å utvikle en tydelig friluftslivspolitikk for fylket, med de regionalpolitiske utfordringene dette innebærer i forhold til bl.a. areal, helse og kultur. Det ligger et stort uutnyttet potensiale i å arbeide mer aktivt med stimulering og tilrettelegging av friluftsliv, jakt og fiske, og i større grad få til helhetlige vurderinger og sikre en samordnet virkemiddelbruk innen friluftsfeltet og tilgrensende områder. Oppgaver knyttet til kystsoneforvaltning hører også til stillingen.»

Redaksjonens kommentar

Det første vi merker oss, er «regionalpolitiske utfordringer i forhold til bl.a. areal, helse og kultur». Mon tro hva dette skal bety? Kan friluftspolitikken på noen måte komme i konflikt med «areal, helse og kultur»? Den neste setningen er enda bedre emballert. Kanskje meningen er at fylkeskommunen (må vi tro) har satt seg som mål å få flere til å jakte, fiske og gå på tur. Det har fylkeskommunens folk tilsynelatende ikke drevet så mye med før, siden de snakker om «et stort uutnyttet potensiale». (For øvrig heter det potensial.) Så langt tror vi at vi nesten henger med.

Men hva med resten? Kan det tenkes at «friluftsfeltet og tilgrensende områder» har noe med det omtalte arealet å gjøre? Videre nevnes «helhetlige vurderinger» og «samordnet virkemiddelbruk». Kanskje det hele koker ned til at alt henger sammen med alt. Eller kanskje hele greia er en godt innpakket innrømmelse av at fylkeskommunen til nå ikke har vært så flink til å planlegge og tenke helhetlig «innen friluftsfeltet og tilgrensende områder». Derfor vil de nå ha en ny rådgiver som skal ordne opp i sakene.

Sikkert er det i hvert fall at de som søker denne stillingen, må være i stand til å gape over mye. Kanskje de må være tankelesere også. Vi håper de vet hva de går til.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter