Tåkeprat: Arbeidsoverskudd

(19.2.2014) Denne tåkedotten dukket opp i en rapport fra en fylkesmann som har gjennomført tilsyn med folkehelsearbeidet i en kommune.

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i X kommune 2013

Utdrag av rapportsammendraget:

«Tilsynet har undersøkt om X kommune følger kravene i lovverket på følgende områder: [...] At kommunen sikrer at arbeidet med det løpende oversiktarbeidet inngår i arbeidet med utarbeidelse av det samlede oversiktsdokumentet som skal foreligge hvert fjerde år og være klart ved oppstart av kommunens planstrategi etter plan- og bygningsloven § 10-1.»

Redaksjonens kommentar

Arbeidet med oversiktsarbeidet skal altså inngå i arbeidet med utarbeidelse. La oss håpe at den stakkars kommunen ikke drukner i arbeid!

«Løpende oversiktsarbeid» må i denne sammenhengen bety at kommunen hele tiden skal føre oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Dette arbeidet skal altså være en del av arbeidet med noe enda større, nemlig et samlet oversiktsdokument som skal foreligge hvert fjerde år.

Forsøk på kortversjon:
Kommunen skal sørge for at informasjon fra arbeidet med å kartlegge befolkningens helsetilstand blir tatt inn i et samlet oversiktsdokument som skal foreligge hvert fjerde år.

Skriveråd:
Spar på ordene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter