Anvendelse uten svar

(22.12.2010) Årets siste tåkedott kommer fra et departement. Vi tør ikke prøve oss på å pakke ut denne julegaven. Den får stå og skinne for seg selv og oss som er til stede.

«Tilsvarende anvendelse av beregningsreglene i § 18-3 annet til fjerde ledd ved rapportering og beregning for driftsår hvor anlegget ikke har vært undergitt grunnrentebeskatning, vil kunne medføre ulike praktiske spørsmål og mulige behov for tilpasninger som gjennomgås i det følgende i forhold til hvert av de enkelte av elementene som inngår i grunnrenteinntektsberegningen etter § 18-3 annet til fjerde ledd.»

Redaksjonens kommentar

Hvis vi prøver å skille ut alle innskuddene, ser vi grunnstrukturen i denne setningen:  

Tilsvarende anvendelse 
    av beregningsreglene i § 18-3 annet til fjerde ledd
      ved rapportering og beregning
        for driftsår
          hvor anlegget ikke har vært undergitt grunnrentebeskatning, 
vil kunne medføre ulike praktiske spørsmål og mulige behov
     for tilpasninger
      som gjennomgås
        i det følgende
          i forhold til hvert av de enkelte av elementene
            som inngår i grunnrenteinntektsberegningen 
               etter § 18-3 annet til fjerde ledd.

Etter å ha brøytet oss igjennom denne setningen er vi fortsatt usikre på hvilke praktiske spørsmål skribenten mener at anvendelsen fører til. Kanskje de heller er upraktiske enn praktiske?

Godt skriveråd: Si én ting om gangen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter