Anvendelig i dette tilfellet

(13.11.2009) En av redaksjonens kontaktpersoner har fått et brev fra skatteetaten. Han har sendt brevet videre til oss, og han skriver: «Hjeeeeelp – for en gangs skyld skjønner jeg (nesten) ingen ting!»

Her er et lite utdrag av skatteetatens brev:

Jeg viser til Deres henvendelse av 26/10-09 med spørsmål om merverdiavgift på utleie av kontorlokaler.

Salg og uteie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 5a. Visse former for omsetning som gjelder fast eiendom er likevel merverdiavgiftspliktig.  Det vises til bestemmelsens andre ledd.  Det er på visse vilkår adgang til å registrere seg frivillig for unntatt utleie av bygg og anlegg.  Blant annet er det et krav at leietaker skal bruke de leide arealene i merverdiavgiftspliktig virksomhet. Det vilkåret ser ikke ut til å være oppfylt her.

Merverdiavgiftsloven § 11 synes ikke å være anvendelig i dette tilfellet.

Peder Ås 

Redaksjonens kommentar

Denne vellinga er det ikke lett å gjøre vei i. Men vi stiller oss sporenstreks i kø for å registrere oss frivillig for unntatt utleie av bygg og anlegg. Eller så betaler vi bare.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter