Advarsel i en blomstringstid

(25.6.10) Denne sommeraktuelle tåkedotten kommer fra en skribent som har god innsikt i hva som er lovlig eller ulovlig. Spørsmålet er bare om skribenten er villig til å formidle litt av denne innsikten til andre.

Her kommer den:

«Av motsetningen mellom adgangen til å plukke blomster og til å «optage Rødder af vilde Urter», synes å framgå at man ikke straffritt kan fjerne ville planter på rot som ikke er å oppfatte som urter.»

Redaksjonens kommentar

Både ordstillingen, setningsbygningen, reservasjonen og den løse forbindelsen mellom leddene bidrar til å tåkelegge meningen. Skribenten hevder at det er en motsetning mellom adgangen til å plukke blomster og [adgangen] til å ta opp røtter. Men hvis det er adgang til begge deler, er det da snakk om en reell motsetning? Meningen kan vel ikke være noe annet enn at det ene er tillatt, mens det andre ikke er det. Hvorfor tar skribenten forbehold og skriver «synes å framgå»?

Det må være mulig å skrive at loven gir adgang til det ene, men ikke det andre. Hva er det som viser eller sier at man ikke kan ta opp røtter uten å bli straffet for det? Det må jo være loven, ikke «motsetningen»?

Denne teksten er mer villedende enn veiledende. Det er ikke lett å skjønne hva som er lov og hva som ikke er lov. «Motsetningen» virker konstruert og ulogisk. Det blir omtrent som å lage en motsetning mellom det å klippe hår og det å slakte fe – «av den synes det å fremgå at man ikke straffritt kan ta livet av folk som ikke er å oppfatte som fe».

Nok om fe. Her er den aktuelle paragrafen i straffeloven: «§ 400. Den, som paa uindhegnet Sted plukker vilde Nødder, som paa Stedet fortæres, eller vilde Bær, Sop eller Blomster eller optager Rødder af vilde Urter, bliver ikke at straffe.» Denne lovteksten er ikke til å misforstå.

Mange i staten skriver uklare tekster fordi de tar utgangpunkt i vanskelige lovtekster. I dette tilfellet er lovteksten klar, men skribenten bak eksempelet øverst har klart å tåkelegge innholdet i den. Vi skal forsøke å dele opp tåkesetningen og skrive den om. Men når utgangspunktet er så uklart som her, må vi ta forbehold om misforståelser. Her er vårt forslag:

Ifølge loven kan man plukke blomster, men ikke ta opp røtter. Dermed er det klart at man ikke kan fjerne ville planter på rot (som ikke blir klassifisert som urter) uten å bli straffet for det. Mulig konklusjon: Når du er ute i skog og mark, kan du gjerne plukke blomster, men ikke rive opp røttene.

Ha en god og tåkefri sommer!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter