Tekst Overskrift Endret
Informasjon til grunneier om registrering i databasen Grunnforurensning

Overskrift: Vi har registrert informasjon om forurenset grunn i databasen Grunnforurensning

 

30.08.16
Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Overskrift: [Du/dere] må undersøke om grunnen er forurenset

 

30.08.16
Informasjon til berørte om tillatelse til utslipp av oljeholdig vann og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

 

30.08.16
Foreløpig svar i forvaltningssak

Overskrift: Foreløpig svar i forvaltningssak

30.08.16
Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

30.08.16


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.