Tekst Overskrift Endret
Varsel om stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Varsel om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Pålegg om å rydde opp i forsøpling, med varsel om tvangsmulkt, forurensningsloven § 7 / § 37

Overskrift: Pålegg om å rydde opp i forsøpling

30.08.16
Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Overskrift: Kommunen kommer på befaring [dato]

29.08.16
Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 7 og § 37

Overskrift: [Du/dere] kan bli pålagt å rydde opp på [sted/gnr./bnr.]

29.08.16


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.