Tekst Overskrift Endret
Tillatelse til tiltak i byggesak

Overskrift: Tillatelse til tiltak - <type tiltak (eks. garasje, tilbygg ...)>

24.06.19
Mangelbrev byggesøknad

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

24.06.19
Påminnelse om frist for å søke videregående opplæring

Overskrift: Husk å søke videregående opplæring for skoleåret 0000–0000

06.11.18
Purring fra oppfølgingstjenesten

Overskrift: Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med deg

06.11.18
Informasjonsskriv fra oppfølgingstjenesten

Overskrift: Stemmer det at du ikke er elev eller lærling i videregående opplæring?

06.11.18
Innkalling til første samtale etter mottatt bekymringsmelding

Overskrift: Innkalling til samtale

03.01.17
Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

30.08.16
Informasjon om at husleie for kommunale boliger blir endret

Overskrift: Informasjon om endringer i din husleie fra 1. januar 2016

08.06.16
Tildeling av plass ved SFO

Overskrift: [Navn] har fått SFO-plass

08.06.16
Tilbud om barnehageplass

Overskrift: Dere har fått barnehageplass

07.06.16
Informasjon om innmelding i skolen og skoleoppstart

Overskrift: Velkommen til Skedsmoskolen

07.06.16
Offentlig ettersyn av boligutvikling

Overskrift: Har du innspill til planene for boligutvikling i Åråsveien eller på Nitteberg?

07.06.16
Foreløpig svar etter forvaltningslovens § 11 a (forvaltningsbrev/foreløpig melding)

Overskrift: Søknaden din er mottatt

08.06.16
Innkalling til kartleggingssamtale ved søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester

Overskrift: Møte med Helse- og velferdskontor [bydel]

26.04.16
Foreløpig svar på byggesøknad

Overskrift: Foreløpig svar på byggesøknad

27.06.16
Informasjon om at mottaker av brevet har fått tilskudd fra kulturavdelingen

Overskrift:Innvilget søknad om kommunalt tilskudd, under 50 000 kr

08.06.16
Informasjon om at mottaker av brevet har fått tilskudd fra kulturavdelingen

Overskrift: Innvilget søknad om kommunalt tilskudd, over 50 000 kr

08.06.16
Informasjon om at kulturinstitusjoner har mottatt kommunalt driftstilskudd fra kulturavdelingen

Overskrift: Innvilget kommunalt driftstilskudd for 2015

08.06.16
Klage i byggesak

Overskrift: Plan- og bygningsetaten har mottatt klage på <vedtakstittel>

 

02.04.19


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.