Tekst Overskrift Endret
Høringsbrev (Plan, bygg og eiendom)

Overskrift: Høring plan for [...]

20.04.17
Reguleringsplan til høring - brev til berørte grunneiere

Overskrift: Har du merknad til reguleringsplan for [område]?

29.08.16
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - til etater

Overskrift: Offentlig ettersyn av [plannummer og plantittel]

29.08.16
Invitasjon om høring

Overskrift: Hvilke spørsmål bør vi se nærmere på i den nye kommuneplanen?

17.08.16
Invitasjon til høring

Overskrift: Vi vil høre din mening om ny kommuneplan

17.08.16


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.