Tekst Overskrift Endret
Tøyvettregler

Overskrift: Tøyvettreglene

02.04.19
Velkomstbrev Rørosbarnehagene

Overskrift: Kjære [navn på barnet] Velkommen til barnehagen!

02.04.19
Oppsigelse av kommunal bolig

Overskrift: Vi har mottatt oppsigelsen av den kommunale boligen

02.04.19
Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

Overskrift: Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

08.01.19
Informasjon til foreldre/foresatte om bekymringsmelding barnevernsak

Overskrift: Informasjon til foreldre/foresatte

03.01.17
Informasjon til grunneier om registrering i databasen Grunnforurensning

Overskrift: Vi har registrert informasjon om forurenset grunn i databasen Grunnforurensning

 

30.08.16
Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Overskrift: [Du/dere] må undersøke om grunnen er forurenset

 

30.08.16
Informasjon til berørte om tillatelse til utslipp av oljeholdig vann og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

 

30.08.16
Foreløpig svar i forvaltningssak

Overskrift: Foreløpig svar i forvaltningssak

30.08.16
Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

30.08.16
Invitasjon til deg som fyller 75 år

Oversikt: Invitasjon til deg som fyller 75 år 

08.01.19
Infomasjon til arvinger om å sjekke opplysninger på avdødes skatteoppgjør

Overskrift: Skatteoppgjør for [år] – kontoroller opplysningene 

08.09.16
Informasjon til nye arbeidsgivere om hvilke plikter de har som arbeidsgiver

Overskrift:  Velkommen som ny virksomhet i [kommune]

 

05.09.16
Innkalling til samtale med de foresatte

Overskrift: Innkalling til samtale

05.09.16
Informasjon om ventetid pga. stor saksmengde

Overskrift:  Ventetid– PP-tjenesten 

05.09.16
Informasjon om ny kontaktperson i kommunen

Overskrift: Dere har fått ny kontaktperson

05.09.16
Brev om at PP-tjenesten avslutter saken

Overskrift: Avsluttet sak PP-tjenesten

02.09.16
Invitasjon om høring

Overskrift: Hvilke spørsmål bør vi se nærmere på i den nye kommuneplanen?

17.08.16
Invitasjon til høring

Overskrift: Vi vil høre din mening om ny kommuneplan

17.08.16
Informasjon til søker om at en sammenslåing av eiendommer ikke kan gjennomføres

Overskrift: Sammenslåing kan ikke gjennomføres

 

17.08.16
Informasjonsskriv om tildeling av adresser

Overskrift: Adressetildeling

17.08.16
Behov for tilleggsinformasjon, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

28.02.17
Informasjon om søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-3

Overskrift: <Fasadeendringen> er søknadspliktig – <adresse>

16.02.17
Informasjon om ikke søknadspliktig tiltak, plan- og bygningsloven § 20-5

Overskrift: Du trenger ikke søke om å bygge garasje - [adresse].

16.02.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.