Tekst Overskrift Endret
Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

Overskrift: Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

25.06.19
Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

Overskrift: Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

08.01.19
Foreløpig svar på søknad om fradeling av parsell til

Overskrift: Gnr. 100/100 -Foreløpig svar på din søknad om fradeling av parsell til

20.04.17
Varsel om foreløpig svar på søknad om byggetillatelse

Overskrift: Foreløpig svar på din søknad om byggetillatelse - gnr. 100/100

20.04.17
Informasjon om at tid til undersøkelse blir forlenget i barnevernsak

Overskrift: Forlengelse av undersøkelse

03.01.17
Varsel om stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Varsel om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Pålegg om å rydde opp i forsøpling, med varsel om tvangsmulkt, forurensningsloven § 7 / § 37

Overskrift: Pålegg om å rydde opp i forsøpling

30.08.16
Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 7 og § 37

Overskrift: [Du/dere] kan bli pålagt å rydde opp på [sted/gnr./bnr.]

29.08.16
Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Overskrift: Kommunen kommer på befaring [dato]

29.08.16
Etterspørsel om dokumentasjon ved redusert foreldrebetaling SFO

Overskrift: Etterspørsel av dokumentasjon SFO

08.01.19
Etterspørsel om dokumentasjon ved redusert foreldrebetaling barnehage

Overskrift: Vi har mottatt søknaden din om reduksjon i foreldrebetalingen

08.01.19
Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 28 / § 37

Overskrift: Forsøpling – varsel om vedtak om opprydning av avfall

30.06.17
Forhåndsvarsel om bortvisning av elev fra skolen, jf. forvaltningsloven § 16

Overskrift: Varsel om mulig bortvisning fra skolen

16.03.17
Forhåndsvarsel om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19b og forvaltningsloven § 16

Overskrift:  Ber om samtykke til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp

 

06.09.16
Varsel om at vedtak om kommunal utleiebolig kan bli opphevet

Overskrift: Vedtaket om kommunal utleiebolig kan bli opphevet

03.01.17
Varsle bruker og institusjon om at tvangsvedtak (tilbakeholdelse i institusjon for rusmiddelavhengige) skal avsluttes.

Overskrift: Tvangsvedtak avsluttes

08.06.16
Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

Overskrift: Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

27.06.16
Varsel om overtredelsesgebyr

Overskrift: Varsel om overtredelsesgebyr

27.06.16
Behov for tilleggsdokumentasjon, byggesaker

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden

08.01.19
Varsel om pålegg og tvangsmulkt, plan- og bygningsloven

Overskrift: Vi har registrert <ulovlig byggearbeid> på eiendommen din – varsel om pålegg og tvangsmulkt

28.02.17
Varsel om adresseendring, matrikkelloven og matrikkelforskriften

Overskrift: Eiendommen din vil få ny adresse

16.02.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.