Tekst Overskrift Endret
Svar på søknad om tilskudd til friluftsaktivitet

Overskrift: Svar på søknaden om tilskudd til [navn på friluftsaktivitet]

 

06.11.18
Pålegg om å gi opplysninger i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 49

Overskrift: Pålegg om å gi opplysninger

 

30.08.16
Pålegg om å gjøre undersøkelser i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 41

Overskrift: Pålegg om undersøkelser

 

30.08.16
Informasjon til grunneier om registrering i databasen Grunnforurensning

Overskrift: Vi har registrert informasjon om forurenset grunn i databasen Grunnforurensning

 

30.08.16
Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, med vilkår, forurensningsforskriften kapittel 2

Overskrift: Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

 

30.08.16
Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Overskrift: [Du/dere] må undersøke om grunnen er forurenset

 

30.08.16
Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forurenset grunn

Overskrift: Godkjenning av sluttrapport for tiltakt i forurenset grunn - [adresse/lokalitet]

 

30.08.16
Nøkkelord: Natur og miljø
Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 28 / § 37

Overskrift: Forsøpling – varsel om vedtak om opprydning av avfall

30.06.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.