Tekst Overskrift Endret
Varsel om at de kommunale gebyrene er endret som følge av endring av BRA på bygningen

Overskrift: Endring av gebyr for offentlig vann og avløp

25.06.19
Krav til påslipp fra virksomhet til kommunalt avløpsnett, forurensningsforskriften kapittel 15A

Overskrift: Krav til påslipp av avløpsvann

30.08.16
Informasjon til berørte om tillatelse til utslipp av oljeholdig vann og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

 

30.08.16
Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Tillatelse til [utslipp/påslipp] av oljeholdig avløpsvann

 

30.08.16
Foreløpig svar i forvaltningssak

Overskrift: Foreløpig svar i forvaltningssak

30.08.16
Stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Vedtak om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Varsel om stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Varsel om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Informasjon om utslippstillatelse som kan berøre [deg/dere]

30.08.16
Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann

 

30.08.16
Veiledning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Veiledning til søker

30.08.16
Nøkkelord: Vann og avløp


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.