Varsel om at de kommunale gebyrene er endret som følge av endring av BRA på bygningen

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Kommunalteknikk

Hvem er hovedmålgruppen? Huseier

Tjenesteområde: Vann og avløp

Originalmalen gjaldt både tilknytningsgebyr og årlige gebyrer, men vi har nå skrevet den om til å gjelde kun for årlige gebyrer. Kommunen er ikke lovpålagt å sende ut dette brevet. Det kommunalteknikk imidlertid opplever, er at brevet er nyttig både for avdelingen og for innbyggerne: "Vi har som en prøveordning sendt ut denne informasjonen i flere måneder, og resultatet er overveldende. Det har så langt ikke vært spørsmål om gebyrene, eller at brevet ikke har vært forstått". Andre kommuner som fagansvarlig har vært i kontakt med, ønsker å følge etter å gjøre det samme som oss. Kommunalteknikk arbeider også med å lage nye forskrifter, som vil være mye enklere, både for oss og abonnentene. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter