Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr

Overskrift: Foråndsvarsel: Pålegg om rivning av ulovlig oppført tilbygg, mulig tvangsmullkt og overtredelsesgebyr