Røros kommune

Tøyvettregler

Overskrift: Tøyvettreglene

Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

Overskrift: Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

Velkomstbrev Rørosbarnehagene

Overskrift: Kjære [navn på barnet] Velkommen til barnehagen!

Oppsigelse av kommunal bolig

Overskrift: Vi har mottatt oppsigelsen av den kommunale boligen