Meløy kommune

Høringsbrev (Plan, bygg og eiendom)

Overskrift: Høring plan for [...]

Foreløpig svar på søknad om fradeling av parsell til

Overskrift: Gnr. 100/100 -Foreløpig svar på din søknad om fradeling av parsell til

Vedtak om tillatelse til å bygge garasje

Overskrift: Tillatelse til oppføring av garasje - gnr. 100/100

Varsel om foreløpig svar på søknad om byggetillatelse

Overskrift: Foreløpig svar på din søknad om byggetillatelse - gnr. 100/100