Gran kommune

Innvilging av TT-kort

Overskrift: Du får TT-kort

Innvilging av omsorgslønn

Overskrift: Du får omsorgslønn

Middagslevering fra kommunen til eldre som bor hjemme

Overskrift: Du får tilkjørt middag fra kommunen

Innvilging av langtidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om (langtids)plass ved AVDELINGSNAVN på NAVN PÅ INSTITUSJON

Innvilging av hjemmetjenester

Oversikt: Du får hjelp/bistand/opplæring til handling/renhold

Innvilging av fritidskontakt for eldre

Overskrift: Du får tilbud om fritidskontakt

Innvilging av tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Innvilging av avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får tilbud om å komme til NAVN PÅ SYKEHJEM

Innvilging/avslag på trygghetsalarm

Overskrift: Du får trygghetslarm fra kommunen/Avslag på trygghetsalarm

Avslag på omsorgslønn

Overskrift: Du får ikke omsorgslønn

Innvilging av IP-koordinator

Overskrift: Du får tilbud om en koordinator/ individuell plan

Innvilging av korttidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om kortidsopphold ved AVDELINGSNAVN på NAVN helse- og omsorgssenter

Innvilging av hjemmesykepleie

Overskrift: Du får bistand/veiledning/tilrettelegging hjemme

Innvilging av opphold på dagsenter for eldre

Overskrift: Velkommen til NAVN PÅ DAGSENTER

Avslag på tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får ikke brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Avslag på avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får ikke kortidsopphold ved NAVN PÅ SYKEHJEM