Fredrikstad kommune

Fredrikstad er trolig den første kommunen som har laget en egen språkprofil. Kommunen lot seg inspirere av prosjektet «Klart språk i staten» og utarbeidet et veiledningshefte for saksbehandlere i 2009.

Vedtak om innvilget tilskudd ved drenering av jordbruksjord

Overskrift: Innvilgning av tilskudd til drenering av jordbruksjord

Etterspørsel om dokumentasjon ved redusert foreldrebetaling barnehage

Overskrift: Vi har mottatt søknaden din om reduksjon i foreldrebetalingen

Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Overskrift: Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som passasjer

Overskrift: Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (passasjer)

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage (Opplæringsloven § 5-7)

Overskrift: [NN] skal få spesialpedagogisk hjelp i barnehageåret [årstall]

Informasjon om at husleie for kommunale boliger blir endret

Overskrift: Informasjon om endringer i din husleie fra 1. januar 2016

Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 28 / § 37

Overskrift: Forsøpling – varsel om vedtak om opprydning av avfall

Svar på søknad om parkering for forflytningshemmede

Overskrift: Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Vedtak om spesialundervisning i skolen

Overskrift: [NN] skal få spesialundervisning, jf. Opplæringsloven §5-1, i skoleåret 2016/17

Vedtak om særskilt språkopplæring

Overskrift: [NN] skal få særskilt språkopplæring i skoleåret 2015/16