Publisert 25.06.2019

Sola kommune

Publisert 24.06.2019

Malvik kommune

Publisert 08.01.2019

Røros kommune

Publisert 08.01.2019

Sunnfjord kommune

Publisert 08.01.2019

Oppegård kommune

Publisert 06.11.2018

Trøndelag fylkeskommune

Publisert 21.09.2017

Telemark fylkeskommune

Publisert 31.07.2017

Gran kommune

Publisert 20.04.2017

Meløy kommune

Publisert 01.02.2017

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående utdanning. De har jobbet med klarspråk siden 2009.

Publisert 03.01.2017

Hå kommune

Publisert 06.07.2016

Miljøkommune.no

Miljøkommune.no er et nettsted som skal hjelpe deg, som jobber med saksbehandling i kommunen, med å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte. Her kan du søke opp maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter. Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet.

Publisert 07.06.2016

Fredrikstad kommune

Fredrikstad er trolig den første kommunen som har laget en egen språkprofil. Kommunen lot seg inspirere av prosjektet «Klart språk i staten» og utarbeidet et veiledningshefte for saksbehandlere i 2009.

Publisert 07.06.2016

Sarpsborg kommune

Da Sarpsborg kommune endret sin upresise tekst i automatisk svar på e-post om tildeling av barnehageplass, førte det til ca. 250 færre henvendelser til servicetorget og fagpersonene. Etter forbedringen mottok kommunen knapt noen henvendelser. Forbedringen i teksten gir en åpenbar gevinst for mottakeren, som slipper å måtte kontakte kommunen for å få hjelp til å forstå. Det gir også betydelig mindre unødvendig merarbeid for servicetorg og fagavdeling å besvare henvendelsene.

Publisert 07.06.2016

Skedsmo kommune

I 2014 startet Skedsmo kommune med å tilby klarspråkskurs til sine ansatte. Kursene ble overveldende mottatt og fikk en vekkelseseffekt, da det fikk frem potensialet som lå i å skrive et klarere og mer forståelig språk og ikke minst effekten av det.

Publisert 26.04.2016

Trondheim kommune

– Trondheim kommune satser på klarspråk fordi det er en demokratisk rett å forstå offentlig informasjon. Vi vil sikre at innbyggerne vet om tilbudene og tjenestene våre, og om sine egne muligheter, rettigheter og plikter. Da må vi formidle informasjon som er forståelig for alle. Vi må bruke et språk som er tydelig og tilpasset mottakeren, sier rådmann Stein A. Ytterdahl.

Publisert 22.01.2016

Stavanger kommune

Stavanger kommune involverer alle avdelingene i klarspråksarbeidet. Det gir både eierskap til klarspråkarbeidet og mer varig effekt.

Publisert 21.01.2016

Oslo kommune