Nav kontaktsenters skriveverksteder

Nav kontaktsenter fikk i 2015 tildelt støtte til å arrangere skriveverksteder. Her er en oppsummering av arbeidet. 

Teksten er skrevet av Nav kontaktsenter.

Skriveverksteder for juridiske tekster

Vi ønsket at skriveverkstedene skulle være basert på reelle «caser» for Nav kontaktsenter. Vi bestemte derfor at ett av skriveverkstedene skulle være workshop med en ekstern konsulent, kommunikasjonsrådgivere og opplæringsansvarlige i styringsenheten til Nav kontaktsenter. Reelle tekster ble brukt som utgangspunkt.

Skriveverksted 1, 19. januar 2016 (kontaktsenteret i Nordland, Bodø)

Det første skriveverksted ble gjennomført som workshop på kontaktsenteret i Nordland.

Deltakere var en ekstern konsulent, kommunikasjonsrådgivere og opplæringsansvarlige i Nav kontaktsenter. Målet var å lage to skriveverksteder som var tilpasset opplæringsansvarlige i Nav kontaktsenter, i tillegg til å lage en opplæringspakke med praktiske øvelser for veiledere.

Skriveverksted 2 og 3, 18. og 19. februar 2016 (kontaktsenteret i Oslo/Akershus, Oslo)

Deltakere var én opplæringsansvarlig per enhet, totalt ti per dag. Verkstedet ble ledet av en ekstern konsulent. Målet var å gjøre de opplæringsansvarlige i de ulike enhetene trygge på skriftlig kommunikasjon, og lære dem hvordan man gir tilbakemelding på juridiske tekster.

Opplæring for veiledere våren 2016

De opplæringsansvarlige i hver enhet har vært ansvarlige for å videreføre kompetansen fra skrivekurset til veiledere i egen enhet.

De opplæringsansvarlige har valgt å gjennomføre opplæringen på litt ulike måter. Kursmateriellet er delt opp i blant annet quiz, diskusjonscaser, diktat og treningsoppgaver.

Alle de ti skriveøvelsene er tilgjengelige for veiledere og de oppfordres til å gjennomføre disse.

Oppsummering

Etter skriveverkstedene har Nav kontaktsenter fått bedre kompetanse til å gi veiledning om skriving av juridiske tekster. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter