Mattilsynets skriveverksteder

I 2013 fikk Mattilsynet tildelt penger til å gjennomføre skriveverksteder. Her kan du lese om erfaringene fra denne arbeidsmodellen.

Nytten av språkverksteder ved forskriftsutvikling

Rapporten nedenfor er skrevet av Mattilsynet.

 

Hvordan vi arbeidet

Mattilsynet fikk tildelt 60 000 kroner av Difi for å arbeide med språket i dyreholdforskriften og drikkevannsforskriften. Begge forskriftene er under revidering. Målet har vært å få språket i disse forskriftene til å bli så forståelig som mulig for brukerne av regelverket, i tillegg til at bestemmelsene skal være presise, entydige og juridisk riktig formulert.

Mattilsynet valgte å kjøpe konsulenttjenester fra firmaet Arkitekst AS. I møtet med Arkitekst ble det klart at pengene dekket ti språkverksteder på to timer hver. I tillegg var det satt av tid til at Arkitekst kunne forberede seg før, og utarbeide en rapport i etterkant av hvert språkverksted. Språkverkstedene ble avholdt med omtrent 14 dagers mellomrom. Arkitekst syntes arbeidet var såpass interessant at de i tillegg stilte med en ekstra språkkonsulent for egen regning på flere av språkverkstedene.

Vi avtalte at Mattilsynet skulle sende over en eller to paragrafer fra hver av de to forskriftene til Arkitekst omtrent en uke før hvert språkverksted. I språkverkstedet gjennomgikk vi disse paragrafene på en uformell måte, med rom for mange gode diskusjoner knyttet til språk og innhold. I etterkant av hvert språkverksted sendte Arkitekst en oppsummering av det vi hadde gjennomgått.  

Nytten av språkverkstedene

Språkkonsulentene har gjennom hele perioden innhentet tilgjengelig informasjon og dokumentasjon som kunne komme til nytte for å velge gode, riktige og moderne formuleringer. Samtidig har de vært ydmyke og ikke insistert på språklige endringer som endrer innholdet i bestemmelsene.

Vi har vunnet mye på at mennesker som normalt ikke arbeider med fagområdet, har gjennomgått tekstene nøye. Dette gjelder både språkkonsulentene og de interne kollegaene som til daglig arbeider med helt andre problemstillinger. Kollegaene vet hvordan Mattilsynet tenker og arbeider i andre sammenhenger. Det har vært verdifullt å vurdere om dette er noe som kan overføres til det aktuelle fagområdet. Gjennom spørsmål og diskusjoner måtte vi tenke nøye igjennom hva vi egentlig ønsker å oppnå med bestemmelsene, og hvordan teksten bør formuleres for å oppnå akkurat dette. Vi har også fått en indikasjon på om tekstene kan misforstås på noen måte. Kombinasjonen av språkkonsulenter og interne kollegaer fra andre fagområder har vært ideell for å oppnå disse gode, produktive diskusjonene.

I tillegg bidro språkverkstedene til bedre progresjon i revideringsarbeidet. Vi ble tvunget til å fordype oss i en ny paragraf hver fjortende dag. Det har også vært tidsbesparende fordi vi hadde måttet sitte betydelig lenger med hver bestemmelse om vi skulle forsøkt å gjennomføre en slik språkgjennomgang alene, eller bare sammen med kollegaer som arbeider innenfor det samme fagområdet. Det er lett å se seg blind på bestemmelser vi kjenner veldig godt til.

Vi har lært mye som også kommer til nytte når vi jobber med annet regelverk.

Konklusjon

Arbeidsformen har vært svært nyttig og lærerik. Begge forskriftene har blitt betydelig bedre, på kortere tid, enn de hadde blitt uten en slik serie av språkverksteder. Vi har lært mye som kommer til nytte også i annet regelverksarbeid.

Vi prøver å formidle det vi har lært i avdelingen, og vi oppdaterer forskriftsmalen til Mattilsynet. Vi anbefaler likevel at det arrangeres flere språkverksteder slik at også kollegaene våre får oppleve dette.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter