Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen har tatt konsekvensen av at klart språk er viktig for rettsikkerheten, og revidert flere av sine brevmaler for å sikre at mottakerne forstår rettigheter og plikter. 

Hver dag sender domstolene sender ut brev og veiledninger til parter og fornærmede i straffesaker og i sivile saker. Brevene er basert på maler fra domstolenes saksbehandlingsverktøy Lovisa. Saksbehandlingsverktøyet ble utviklet for flere år siden, og i flere av de eldre malene er det vanskelig språk.

I 2017 gjennomførte Domstoladministrasjonen er klarspråksprosjekt. Prosjektet gikk ut på å revidere brevmaler. Målet med revisjonen av malene er at mottakerne av brevene skal forstå innholdet bedre. Hvis mottakerne av brevene ikke forstår hvilke plikter og rettigheter de har, kan det i verste fall gå ut over deres rettssikkerhet. 

Arbeidet med brevmalene foregikk i skriveverksteder.

I rapporten fra Domstoladministrasjonens språkprosjekt kan du lese mer om

  • skriveverkstedene
  • bakgrunnen for arbeidet
  • erfaringene og resultatene fra arbeidet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter