Skriveverksteder

Juridisk skriveverksted er en metode som setter samarbeid i system. Jurister, fagpersoner og språkrådgivere jobber med tekstutkast og diskuterer seg fram til løsninger som sikrer både juridisk presisjon og språklig kvalitet.

Hvordan fungerer et skriveverksted?

Et skriveverksted kan organiseres på ulike måter. Én måte å jobbe på er å gjennomgå språket i teksten når det første tekstutkastet er ferdig. Strukturen og det materielle innholdet bør i hovedsak være på plass, men det må fremdeles være tid og rom til å gjøre mer enn kosmetiske endringer i teksten.

Gruppa diskuterer teksten i flere omganger og blir enig om hvilke endringer som skal gjøres. Dette arbeidet er som en forhandling, der målet er å sikre språklig kvalitet og juridisk presisjon.

På undersidene finner du erfaringer fra skriveverksteder i flere statsorganer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter