Adopsjonsloven

Den nye adopsjonsloven skal inneholde brukervennlige regler. Loven skal en god systematikk og et enkelt og klart språk.

Forrige regjering nedsatte et adopsjonslovutvalg som ble utnevnt i statsråd 28. september 2012. Utvalget skulle utrede og utarbeide utkast til ny lov om adopsjon.

I utvalgets mandat heter det blant annet: «Et vesentlig siktemål ved ny adopsjonslov er å oppnå brukervennlige regler. Lovforslaget bør derfor ha en god systematikk og et enkelt og klart språk. Utvalget skal utforme lovforslaget i samsvar med anbefalingene i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse

Utvalget leverte sin innstilling 15. oktober 2014. Forslaget fra adopsjonslovutvalget ble sendt på høring 4. desember 2014. Høringsfristen var 5. mars 2015.

Barne- og likestillingsdepartementet la fram forslag til ny adopsjonslov for Stortinget 5. april 2017, og ny adopsjonslov ble vedtatt i Stortinget 7. juni 2017. Loven trer i kraft høsten 2018. 

Les om adopsjonslovutvalgets mandat

Les pressemeldingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Les NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov

Les om høringen

Les Stortingets vedtak til lov om adopsjon

Les lovproposisjonen

 

Sist oppdatert 27.8.2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter