Lovarbeid på New Zealand

Nye og reviderte lover i New Zealand skrives i klarspråk. Nettverket «Plain English Power» i New Zealand jobber blant annet for at statsorganer skal bruke klarspråk i tekster til publikum.

I mai 2009 startet nettverket lobbyvirksomhet for en egen lov om klarspråk. Nettverket har samlet relevante lenker om juridisk språk i New Zealand på sine nettsider.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter