Lovarbeid på Island

Island har en egen språklov som blant annet inneholder en bestemmelse om klarspråk.

I språklovens § 10 Språklige retningslinjer for stat og kommuner heter det at språket som brukes i statlig og kommunal virksomhet, eller på vegne av stat og kommune, skal være godt, enkelt og klart.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter