Lovarbeid i USA

USA har en egen lov som skal sikre at statsorganer bruker klarspråk i offentlige dokument.


Loven (Plain Writing Act of 2010) ble vedtatt i 2010.  Loven pålegger føderale myndigheter å skrive klart og forståelig.

Lover om klarspråk

Flere stater i USA har vedtatt lover som sikrer at visse typer informasjon (for eksempel forbruker- og forsikringsinformasjon og informasjon om rettigheter) skrives i klarspråk. Blant disse statene er New York, Connecticut, Maryland, Florida, Minnesota, Arizona, Washington, Massachusetts og California.

Lover i klarspråk

De føderale reglene for sivilrettslige prosesser (the Federal Rules of Civil Procedure) kom i ny språkdrakt 1. januar 2007. Innholdet er det samme som før, men teksten er revidert og skrevet om slik at den formidler meningen på en klarere og mer effektiv måte. Arbeidet ble ledet av professor Joseph Kimble, som har vunnet en rekke priser for sitt arbeid med klarspråk i juridiske tekster.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter