Lovarbeid i Storbritannia

Gjennom Good law-initiativet oppfordres britiske lovgivere til å gjøre lovene mer tilgjengelige og forståelige.

Formålet med initiativet er å få utarbeidet lover som er

  • nødvendige
  • klare
  • sammenhengende og konsistente
  • virkningsfulle
  • tilgjengelige

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter