Lovarbeid i Danmark

Det danske justitsministeriet har utarbeidet en veiledning om lovkvalitet. Den inneholder regler for utarbeidelse av lovforslag.

De danske reglene er nærmere omtalt i Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet.

I veiledningens kapittel 2 «Affattelse af lovforslag» heter det blant annet: «Borgerne (personer og virksomheder mv.) er lovenes principielle og centrale adressater. Det er deres forhold, som hovedparten af lovgivningen har til formål at regulere. Det er derfor et grundlæggende retssikkerhedsmæssigt princip, at borgerne så vidt muligt skal være i stand til at forstå – og dermed indrette sig efter – lovene. [...]

En godt og klart affattet lov er under alle omstændigheder en nødvendig forudsætning for en ensartet retsanvendelse og dermed for forudsigelighed og retssikkerhed.

[...] det [kan] ikke i tilstrækkelig grad understreges, at lovforslag skal affattes klart, systematisk, let læseligt og pædagogisk. Der er grund til at fremhæve, at en sådan affattelse [...] også er central for lovforslagets indholdsmæssige kvaliteter: den tvinger den, der skriver lovforslaget, til en langt klarere gennemtænkning af de indholdsmæssige spørgsmål [...]. At det, der er uklart sagt, ofte er uklart tænkt, gælder også ved udarbejdelse af lovforslag.»

Lovkvalitetsvejledningen på lovkvalitet.dk er et verktøy for ansatte i sentraladministrasjonen som utarbeider lovforslag. Veiledningen er laget av Justitsministeriet i Danmark.

Formålet med veiledningen er å gi oversikt over lovutviklingsprosessen – fra idéen til vedtakelsen i Folketinget. Dessuten skal veiledningen bidra til en mer ensartet lovprosess i de enkelte departementene. Veiledningen inneholder bl.a. tidsplanverktøy, ordbok og retningslinjer for utarbeidelse av lovtekst (språk, innholdsmessig systematikk, formell systematikk).

I tillegg er det utarbeidet en en egen veiledning om digitaliseringsklar lovgivning.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter