Språk i lover og forskrifter

Lover og forskrifter påvirker beslutninger på alle nivåer i samfunnet, og de setter standard for andre tekster i det offentlige.

Hvorfor er det viktig å arbeide med språket i lover og forskrifter?

Skribenter i det offentlige er ofte bundet av teksten i det regelverket de skal forvalte. Klarere språk i regelverket vil føre til klarere forvaltningsspråk på de områdene reglene gjelder. Hvis språket i loven er vanskelig, kan det prege for eksempel et vedtaksbrev i så stor grad at innholdet blir vanskelig å gripe, og mottakeren går glipp av informasjon om rettigheter og plikter. Derfor er det viktig at lovtekstene, som saksbehandlerne baserer seg på i sitt daglige arbeid, er klare. Samtidig er det viktig å understreke at ikke alle tekster kan være enkle.

Hva skjer på dette området?

De siste årene har vi merket en økt interesse for språket i lover og forskrifter. Prosjektet «Klart lovspråk» (se omtale under) har pågått siden 2011. Klart språk og ryddig struktur inngår i mandatet til flere utvalg som skal skrive nye eller revidere eksisterende lover.

Prosjektet «Klart lovspråk»

I 2011 ble det satt i gang et eget prosjekt, «Klart lovspråk». Prosjektet ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Det ble satt i gang av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er en del av regjeringens satsing «En enklere hverdag for folk flest». Prosjektet omfatter flere ulike aktiviteter, bl.a. seminarer og undersøkelser. Det viktigste tiltaket i prosjektet har vært arbeid med språk og struktur i fire utvalgte lover.

 

Les mer

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter