Språk i lover og forskrifter

Lover og forskrifter påvirker beslutninger på alle nivåer i samfunnet, og språket i lovtekster påvirker språket i mange andre tekster. Derfor er det viktig å arbeide med språket i lover og forskrifter.

Hvis språket i loven er vanskelig, kan det prege for eksempel et vedtaksbrev i så stor grad at innholdet blir vanskelig å gripe, og mottakeren går glipp av informasjon om rettigheter og plikter. Derfor er det viktig at lovtekstene, som saksbehandlerne baserer seg på i sitt daglige arbeid, er klare. Samtidig er det viktig å understreke at ikke alle tekster kan være enkle.

I menyen finner du informasjon om arbeidet med språket i lover og forskrifter i Norge og i utlandet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter