Anbefalinger fra Domstoladministrasjonen

– Grunnloven pålegger domstolene å dømme. I dette må det ligge en plikt til å skrive dommer på en måte som gjør at innholdet blir forstått – først og fremst av de som er parter i sakene.

Dette skriver Domstoladministrasjonen i innledningen til «Anbefalinger om domsskriving».

Anbefalingene er laget av prosjektgruppa «Klart språk i dommer» og skal

  • gjøre det lettere for andre enn profesjonelle parter å forstå en doms innhold og begrunnelsen for domsresultatet
  • bidra til å utvikle dommeres skriveferdigheter

Anbefalingene er utarbeidet etter grundig analyse av mange autentiske norske dommer. Prosjektgruppa har også innhentet informasjon om klarspråksarbeid i svenske og danske domstoler og ellers fulgt relevante råd og regler for norsk klarspråk.

Det er likevel tatt hensyn til at det i dommer nødvendigvis må brukes en god del juridisk fagterminologi.

Du finner anbefalingene i høyrefeltet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter