Språk i dommer

– En godt skrevet dom er skrevet så enkelt at flest mulig forstår den, med minst mulig anstrengelser, samtidig som det ikke går ut over kravet til juridisk presisjon.
Kirsti Coward, tidligere høyesterettsdommer 

Språk i norske dommer

Domstoladministrasjonens anbefalinger om domsskriving

Les hva norske dommere sier om språk.

Se og hør NRK-innslag om språket i dommer (Dagsrevyen 25.8.2012)

Les om prosjektet «Klart språk i dommer» i magasinet Rett på sak 2/2013 (s. 13).

Les om domsskrivingsprosjektet i Bergen tingrett i magasinet Rett på sak 2/2013 (s.14–17).

Les om språkprosjektet i Domstolsadministrasjonen, rapport sluttført desember 2017.

Språk i danske dommer

Danmarks domstoler har utarbeidet en egen språkpolitikk: Sprogpolitik for Danmarks domstole

To artikler om oppfølging av denne språkpolitikken:

Artikkel av Louise Seest i Nyt fra Sprognævnet Nr. 1/2005 s. 8–12

Artikkel av Anne Kjærgaard i Nyt fra Sprognævnet nr. 2 2011 s. 7–12.

Språk i svenske dommer

Undersøkelse av språket i svenske dommer I 2008 ble det gjennomført en undersøkelse av språket i svenske dommer:«Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag». I rapporten foreslås det blant annet at dommer bør skrives slik at de blir mer forståelige for partene.

Omtale av rapporten
Hele rapporten Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag (2008)

Läsbara texter nyckeln til förtroende Eva Thorén er språkekspert i det svenske Regeringskansliet. Hun har skrevet artikkelen «Läsbara texter nyckeln till förtroende». I artikkelen påpeker hun at lesbarhetsundersøkelser av bl.a. dommer viser mangler ved struktur, disposisjon, uttrykksmåte og ordvalg.

Krystallklar dom tok prisen
Domstolen Hovrätten för Västra Sverige fikk Klarspråkskristallen 2010

Södertörns tingsrett vant Klarspråkskristallen for 2017

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter