Arbeid med regelverk: retningslinjer og rettleiingar

Forvaltninga har ei rekkje reglar, retningslinjer og rettleiingar som skal betre styringa med regelutviklinga og betre kvaliteten i regelarbeidet.

Dei viktigaste er desse:

Lovteknikk og lovforberedelse. Rettleiing om lov- og forskriftsarbeid (Justisdepartementet  2000)

Retningslinjer for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren (Kommunal- og regionaldepartementet 2006)

Næringsøkonomiske konsekvensvurderinger – en veileder i arbeidet med offentlige reformer, regelverk og tiltak (Nærings- og handelsdepartementet 2000)

Veileder i forskriftsarbeid for kommuner (Justisdepartementet 2002)

Retningslinjer for departementenes arbeid med EØS-saker (pdf) (Statsministerens kontor 2008)

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (pdf) (Finansdepartementet 2005)

Veileder til gjennomføring av evalueringer (Finansdepartementet 2006)

Veileder i evaluering av lover (Justisdepartementet og Senter for statlig økonomistyring 2009)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter