Kurs

Statsansatte som skriver lover og forskrifter, kan ha god nytte av kurs. Her er noen aktuelle tilbud.

Kurs i regelteknikk

Lovavdelingen i Justisdepartementet har en egen forskriftsenhet, som bistår departementer og underliggende etater med prinsipielle, strukturelle og regeltekniske spørsmål ved forskriftsarbeid. Forskriftsenheten holder kurs i regelverksteknikk tilpasset den enkelte virksomhets særlige behov. Kontakt Justisdepartementet, lovavdelingen

Se også retningslinjer og veiledninger i regelverksarbeid.

Kurs i regi av Difi

I 2016 tildelte Difi kurs i skriving av lover og forskrifter.
Les mer om kursene.

Kurset «Språk og struktur i regelverk»

Kurset «Språk og struktur i regelverk» er utviklet av Språkrådet og Justisdepartementet. Målgruppa er statsansatte som skriver lover og forskrifter. Hittil har tolv statsorganer fått tildelt kurset etter søknad. 

Kurset er ikke et stående tilbud. Vi holder det på forespørsel hvis vi har kapasitet. 

Ta kontakt med Språkrådet hvis du ønsker informasjon om kurset.

Sist oppdatert 8.7.2019.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter