Artiklar og innlegg

Avisartiklar, intervju og kronikkar om språket i juridiske tekstar.

Godt lovspråk er avgjørende for demokratiet, mener klarspråk-forsker
Til tross for at Norge har de korteste lovene i verden, er det mye som tyder på at måten vi lager lover på er veldig god, sier Jon Christian Fløysvik Nordrum.
Advokatbladet 8.5.2019

Tåkejuristene som fremmer urett og hindrer rett
Jurister som jobber i den offentlige forvaltningen, har gått fem år på et av Norges mest prestisjetunge studier. På jusstudiet har de lært hvordan Norges lover skal brukes etter juridisk metode. Noe juristene aldri har lært seg, er klarspråk. Jeg kaller disse juristene for tåkejurister. 
Debattinnlegg i Dagbladet 12.12.2017

Lov å endre?
Komplisert språk gjør mange lover og forskrifter vanskelige å forstå. Det kan være et demokratisk problem. Derfor må vi sikre den språklige kvaliteten i samfunnets kjernetekster. Kronikk i Dagens næringsliv 13.11.2017

Juridisk forskning trenger norsken
Debattinnlegg av professor Hans Petter Graver i Morgenbladet 1.4.2017

Regjeringen bruker 30 millioner på mer forståelig språk
En av tre opplever at de ikke forstår lover og forskrifter. Det vil jusstudent Hanne Hareide Skårberg (25) gjøre noe med. Artikkel i VG nett 28.8.2016

Vil forske fram klarere juristspråk
Regjeringen gir Universitet i Oslo tre millioner årlig for å styrke arbeidet med klart språk i lover og utredninger. Artikkel i Stat og styring 23.8.2016 

Skal gjera det juridiske språket forståeleg
Jusstudentar skal få opplæring i å skriva eit godt og klart språk. Det blir resultatet av ei gåvepakke på 30 millionar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Det juridiske fakultetet ved UiO. Artikkel i Uniforum 22.8.2016

Få lesere og få misforståelser
En undersøkelse av bruken av fire lover viser at det er få som misforstår lovtekstene, men er ikke fordi språket nødvendigvis er klart og ukomplisert. Det er fordi de som leser dem, er få og godt utdannet. Artikkel i Stat og styring 17.4.2015

I lovens hule
Lover og forskrifter påvirker beslutninger på alle nivåer i samfunnet, og språket i lovtekster påvirker språket i mange andre tekster. Men lovspråket er ikke alltid lett å forstå. Kan Språkrådet gjøre noe med det? Artikkel i Språknytt nr. 2/2015

Fjerner paragrafer
Sjøfartsdirektoratet forenkler og strukturerer. Nå fjernes hver tredje paragraf. Artikkel i Kyst og fjord 23.9.2014 

Hvorfor vekke språkmonsteret? Kronikk av Fredrik Sejersted (om språket i Grunnloven) Aftenposten 20.1.2014

Grunnlov på innerlomma Innlegg av Gudleiv Forr  Dagbladet 19.1.2014 

Lover for innbyggernes skyld Blogginnlegg på nettstedet til Juristforbundet 23.9.2013

Frå røysterett til søksmålsrett Artikkel i Dag og Tid 8.4.2013

Skred av lovendringer og nye forskrifter Artikkel i Aftenposten 4.1.2013

Slakter den nye pensjonsloven Intervju med professor Asbjørn Kjønstad Dagens Næringsliv 25.4.2012

Språk uten forandring  Artikkel av Hans Petter Graver (pdf)  Morgenbladet 4.11.2011.
Hans Petter Graver er jurist og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vil ha mer humor i jussen Intervju med Hans Petter Graver (pdf) VG 14.11.2011

Når lovteksten truer rettsikkerheten Artikkel av Ole-Martin Gangnes (pdf) Juristkontakt 9/2011

Komplisert forenkling Artikkel av Henrik Pryser Libell (pdf) Juristkontakt 9/2011

Å gjøre lovtekster klarere Innlegg av Ruth Vatvedt Fjeld Ruth Vatvedt Fjeld er professor i leksikografi ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. I 2004 holdt hun innlegget «Å gjøre lovtekster klarere» under den nordiske klarspråkskonferansen (side 17–28 i konferanserapporten).

Vanskeleg juss Innlegg av Olav Randen (pdf) Dag og tid 27.2.1997 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter