Råd og hjelp

Her finn du gode råd og ei oversikt over hjelpemiddel som kan vere nyttige i arbeidet med lover og forskrifter.

Språk i dommer

– En godt skrevet dom er skrevet så enkelt at flest mulig forstår den, med minst mulig anstrengelser, samtidig som det ikke går ut over kravet til juridisk presisjon.
Kirsti Coward, tidligere høyesterettsdommer 

Artiklar og innlegg

Avisartiklar, intervju og kronikkar om språket i juridiske tekstar.

Språk i lover og forskrifter

Her finner du informasjon om skriveverksteder og andre arbeidsmetoder som er prøvd ut i  prosjektet «Klart lovspråk» i Norge. Du finner også informasjon om lovspråkarbeid i andre land.

Målform i lover og forskrifter

Dei fleste lovene og forskriftene våre er på bokmål. Det trengst fleire på nynorsk. Kva må til for at vi skal få til det? Her er ei kort hugseliste til dei som skriv lover og forskrifter.

Undersøkingar

Her finn du informasjon om relevante undersøkingar om juridisk språk. Tips oss gjerne dersom du kjenner til fleire.