Undersøkingar og forsking

Undersøkingar

Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon? Undersøking frå Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger  (publisert i Sykepleien Forskning nr. 1/2014)

Ein av tre nordmenn har hatt eit negativt møte med helsevesenet dei siste fem åra, viser ei undersøking gjord av Forbrukerrådet i 2016.

Postdoc-prosjektet «Helsekommunikasjon i en digital hverdag» (NTNU)

Prosjektet «Smart digital helsekommunikasjon» (NTNU)

Masteroppgåver

From, J. 2012. Det medisinske pakningsvedlegget – begripelig for lekperson? En analyse av pakningsvedlegget som sjanger, med utgangspunkt i én enkelt tekst (pdf). Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Eidsnes, L. A. M. 2012. Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing. Ein kritisk diskursanalyse av brev til pasientar og brukarar (pdf). Masteroppgåve, Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter