Bruk sjekklister og skriveråd

Få hjelp til å skrive tekster som virker, i stedet for tekster som verker. Her er våre skriveråd og noen skriveråd fra andre i helsesektoren.

Legg deg i trening

Det å skrive klart krever trening. Her er tips om tilgjengelige kurs.

Forklar medisinske faguttrykk for uinnvidde

Medisinske faguttrykk er nødvendige, men de skaper ofte hodebry for uinnvidde. Her finner du

  • råd om bruk av faguttrykk i tekst
  • råd om hvordan du kan lage gode fagordlister
  • en liste over tilgjengelige ordbøker og ordlister på medisinfeltet