Stipend til masteroppgave om klarspråk 2013

(6.9.2013) Er du student og opptatt av hvordan det offentlige kommuniserer? Da kan du søke om stipend til arbeidet med masteroppgave. Høsten 2013 skal prosjektet «Klart språk i staten» dele ut stipend til mastergradstudenter som skriver oppgave om klart og godt språk i det offentlige.

Prosjektet skal dele ut to stipend, hvert på kr 20 000. Vi ønsker å få mer dokumentasjon om ulike sider ved klarspråksarbeid innenfor alle fagområder og sektorer. Alle studenter som skriver om relevante emner, kan søke.

Eksempler på aktuelle tema:

 • undersøkelse av språket i juridiske tekster, for eksempel i lover, forskrifter eller rundskriv som har betydning for mange
 • undersøkelse av språket i tekster som inneholder informasjon til pasienter
 • undersøkelse av klarspråksarbeid i det offentlige: Hvorfor lykkes noen og andre ikke?
 • effektstudier, for eksempel måling av økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av klarspråksarbeid, kost–nytte-analyse
 • sammenlikning av nynorsktekster og parallelle bokmålstekster hvor man måler forståeligheten og gransker hvilke språklige trekk som påvirker forståeligheten 
 • analyse av språklige og visuelle årsaker til at tekster blir enkle eller vanskelige å forstå
 • undersøkelse av hvordan ulike brukere håndterer tekst og grafikk i autentiske situasjoner

 

Til deg som vil søke om stipend

Søknaden din må inneholde

 • en skisse på én side der du gjør rede for problemstilling og metode, og for hvor langt du er kommet i arbeidet
 • en utdyping av problemstillingen (maksimum tre sider)
 • en uttalelse fra veilederen din
 • en fremdriftsplan for oppgaven

Oppgaven må skrives på norsk. Dersom oppgaven din er mindre omfattende enn 60 studiepoeng, kan stipendsummen bli lavere enn annonsert.

Dersom du får tildelt stipend, kan du bli bedt om å skrive en artikkel om oppgaven og presentere den på annen måte etter nærmere avtale med prosjektet «Klart språk i staten».

Søknadsfristen er 1. november 2013. Send søknaden på e-post til klarsprak@sprakradet.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter