Vil de bidra til den internasjonale PLAIN-konferansen 2019?

No image

Kan de vise at arbeid for godt og klart språk gir resultat? Då vil vi gjerne høyre frå dykk!

Klart språk kan som kjent spare tid og pengar, fremje demokratiet og rettstryggleiken, skape tillit, gi meir effektiv sakshandsaming m.m. Temaet for den internasjonale PLAIN-konferansen 2019 er resultat og verknader av klart språk, og vi er på jakt etter gode innlegg.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter