Språkbevisste jurister søkes

(26.6.2018) Universitetet i Oslo lyser nå ut 1–2 stipendiatstillinger innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære. Søknadsfristen er 1. september 2018.

Stipendiatstillingene er en del av et nyopprettet forsknings- og undervisningsprosjekt om klarspråk og lovgivningslære. Prosjektet  blir finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) de ti første årene. 

Les stillingsutlysningen
Les omtale av prosjektet 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter