Departementsansatte ønsker klarere språk i lover

(6.4.2018) Departementsansatte mener at lover og forskrifter skal være forståelige for folk flest, og ønsker å lære mer om godt lovspråk. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som Difi har gjennomført i departementene.

Undersøkelsen ble gjennomført av Opinion for Difi høsten 2017. Respondentene var regelskrivere og ledere i departementene. Et av målene med undersøkelsen var å få innspill til arbeidet med lovspråk. Hva må til for å komme videre i arbeidet? Hva fremmer klart språk i regelverk, og hva er til hinder for det?

Noen funn i undersøkelsen

Undersøkelsen viser at prosjektet «Klart lovspråk» har truffet godt med sine tiltak og virkemidler. 56 prosent av respondentene kjenner til prosjektet.

Respondentene er generelt språkbevisste, og de er enige om at folk skal kunne lese og forstå lover og forskrifter.

Tidspress og mangel på gode rutiner er de viktigste årsakene til at det arbeides for lite med språket i lover og forskrifter. 

Over halvparten av respondentene mener at de trenger mer kunnskap om lovspråk. Tiltak for å heve kompetansen kan blant annet være egne nettsider for klart lovspråk, intern språkfaglig bistand og bruk av skriveverksted som arbeidsmetode.

Les mer om undersøkelsen på Difis nettsider.

Last ned undersøkelsen i pdf-format:
Kvantitativ rapport (193 respondenter fra alle departementene)
Kvalitativ rapport (seks toppledere)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter