Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(22.10.18) NTNU tilbyr et kompetansegivende kurs i å skrive på jobb. Kurset er samlings- og nettbasert og gir 7,5 studiepoeng.

Følg prisutdelinga på nettet

(19.3.18) Frukostseminaret med utdeling av klarspråksprisane 2017 blir overført på nett. Om du ikkje kan delta på seminaret 21. mars, kan du følgje sendinga direkte her.

No image

Blågrøn regjering satsar på meir klart språk

(15.1.2018) Den nye regjeringa vil styrke arbeidet med klart språk i staten og kommunane.

Departementsansatte ønsker klarere språk i lover

(6.4.2018) Departementsansatte mener at lover og forskrifter skal være forståelige for folk flest, og ønsker å lære mer om godt lovspråk. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som Difi har gjennomført i departementene.

Vinneren er trukket!

(3.9.2018) Lisa-Marie Pettersen Leira ble den heldige vinneren av et gavekort på 500 kroner i forbindelse med brukerundersøkelsen vår om nettstedet klarspråk.no. Vi gratulerer!

No image

Klarspråksprisane 2018

(26.11.18) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2018! Fristen for å nominere er 1. februar 2019.

No image

Gratulerer med klarspråksprisane!

(21.3.2018) Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2017.

No image

Kom på frokostseminar med utdeling av klarspråksprisene!

(28.2.18) Hvem vinner klarspråksprisene for 2017? I år deles det ut hele fire priser: klarspråksprisen for staten, klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, en temapris og «Årets trekkhund». Kom 21. mars og finn ut hvem de heldige vinnerne er!

Invitasjon til å bidra på forskingskonferanse om klarspråk, demokrati og medborgarskap

(2.1.2018) Universitetet i Oslo arrangerer konferansen Klart språk og medborgarskap i Oslo 22. og 23. mai 2018.

Språkbevisste jurister søkes

(26.6.2018) Universitetet i Oslo lyser nå ut 1–2 stipendiatstillinger innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære. Søknadsfristen er 1. september 2018.

No image

Vil de bidra til den internasjonale PLAIN-konferansen 2019?

(13.11.18) Kan de vise at arbeid for godt og klart språk gir resultat? Då vil vi gjerne høyre frå dykk!