Brenner for språket

No image

(2.2.2017) Uklart språk kan være en sikkerhetsrisiko. Klart språk gir bedre sikkerhet. Brann- og redningsetaten i Oslo tar sikkerhet alvorlig og har laget en røykfri språkprofil som kan bidra til å redde liv og verdier.  

Brann- og redningsetaten har mye kunnskap om brannvern og sikkerhet. Slik kunnskap må formidles på en klar og entydig måte. Språkprofilen som «tar deg ut av språktåka» er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Utdrag av teksten: 
«Språkprofilen består av ti skriveråd som skal hjelpe oss å skrive klart, korrekt og enhetlig. Slik blir det lettere for publikum å forstå informasjonen de mottar fra oss, og skjønne hva vi ønsker at de skal gjøre for å heve brannsikkerheten. Godt språk er god service.»

Last ned hele språkprofilen (pdf).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter