Søk om støtte til tekstrevisjon og måling av effektene av klarspråksarbeid

(23.6.16) Difi har opprettet to støtteordninger for arbeidet med klart språk i staten. Alle statlige virksomheter kan søke, og fristen er 19. august 2016.

Som et ledd i arbeidet med å forenkle, forbedre og fornye offentlig sektor ønsker Difi å styrke klarspråksarbeidet i staten og få flere til å dokumentere effekter av dette arbeidet. Vi har derfor opprettet to støtteordninger, og samme virksomhet kan søke om støtte fra begge ordningene.

 

 1.       Søk om støtte til måling av effektene av klarspråksarbeid

Difi gir økonomisk støtte til arbeid med å dokumentere resultater og måle effekter av klarspråksarbeid i statlige virksomheter. Vi deler ut inntil kr 700 000 totalt. Søknadsfristen er 19. august 2016.

Klarspråk er et virkemiddel som kan effektivisere og forbedre en virksomhets tjenester. Derfor anbefaler Difi å sette klare mål for arbeidet med klart språk og dokumentere resultater og effekter av arbeidet. Dette kan blant annet gjøres ved at man gjennomfører nullpunkt- og effektmålinger.  

Alle statlige virksomheter kan søke, men vi vil prioritere virksomheter som

 • har klare mål for klarspråksarbeidet
 • har planer om å følge opp med flere målinger
 • bidrar med egne midler
 • er innenfor helsesektoren

Vilkår for å få støtte

 • Støtten skal brukes til å dokumentere resultater og effekter av klarspråksarbeid, for eksempel ved å gjennomføre nullpunktmålinger eller effektmålinger eller begge deler.
 • Virksomhetene må selv delta i arbeidet, og de må stille med flere deltakere.
 • Når arbeidet er ferdig, sendes resultatene til Difi sammen med en kort beskrivelse av arbeidet som er gjort. Difi står fritt til å publisere resultatene på nettstedet klarspråk.no og i andre sammenhenger.

Det er ikke et krav at pengene skal brukes opp i 2016. For eksempel kan vi støtte en nullpunktmåling som skal gjennomføres i år, og som skal følges opp med en effektmåling i 2017.

Støtten skal dekke utgifter til å leie inn eksterne konsulenter. De som får støtte, må selv engasjere eksterne konsulenter og inngå avtale om når og hvordan arbeidet skal foregå.

Til inspirasjon anbefaler vi virksomhetene å lese heftet Klart språk gir resultater. 10 eksempler fra stat og kommune og mer utfyllende artikler om eksemplene.

Vi viser også til fellesføringen i tildelingsbrevene for 2016 om å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen.

Fyll ut skjemaet under og send det til sanja.skaar@difi.no.

 

2.       Søk om støtte til revisjon av tekster

Difi gir økonomisk støtte til arbeid med å forbedre konkrete tekster i statlige virksomheter. Støtten er på kr 50 000 per virksomhet, og vi deler ut inntil kr 400 000 totalt. Søknadsfristen er 19. august 2016.

Alle statlige virksomheter kan søke, men i år vi vil prioritere

 • tekster som kan bidra til å fjerne tidstyver
 • tekster for digitale tjenester
 • virksomheter innenfor helsesektoren
 • virksomheter som også vil måle effekten av å revidere de aktuelle tekstene

Vilkår for å få støtte

 • Virksomhetene må selv delta i tekstarbeidet, og de må stille med flere deltakere.
 • Tekstene må være beregnet på eksterne målgrupper og skal tas i bruk i ny versjon når arbeidet er ferdig.
 • Når arbeidet er ferdig, skal ny og gammel versjon av tekstene sendes til Difi sammen med en kort beskrivelse av arbeidet som er gjort. Difi står fritt til å publisere tekstene på nettstedet klarspråk.no og i andre sammenhenger som eksempler.

Støtten skal dekke utgifter til å leie inn ekstern språkrådgiver. De som får støtte, må selv engasjere den eksterne språkrådgiveren og inngå avtale om når og hvordan tekstarbeidet skal foregå.

Virksomhetene kan i tillegg søke om å få dekket eventuelle utgifter til reise og opphold for språkrådgiveren etter avtale med Difi.

Fyll ut skjemaet under og send det til sanja.skaar@difi.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter