Seminar ved Juridisk fakultet om klart språk i forsking og undervisning

(18.11.16) Klart språk skal bli ein del av undervisning, forsking og formidling ved Det juridiske fakultetet ved UiO. No går startskotet for dette arbeidet: Fakultetet arrangerer eit dagsseminar 5. desember.

På seminaret tek fakultetet opp mellom anna desse spørsmåla:

  • Kva for funksjonar har det juridiske språket i ulike samanhengar?
  • Kva kan vi gjere for å få til eit betre juridisk språk?

Tid og stad: 5. desember 2016, Universitetet i Oslo, Gamle festsal.

Seminaret vil bli overført på nett-TV. Lenke til overføringa

Informasjon om program og påmelding finn du her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter