Om språk og makt i fersk klarspråksrapport

(7.9.16) Rapporten fra den siste nordiske klarspråkskonferansen er nå publisert. Gjennom 15 artikler belyser foredragsholderne konferansens tema «fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon» i et overordnet perspektiv. De deler også sine praktiske erfaringer fra klarspråksarbeidet.

Konferansen var den åttende i rekken av nordiske klarspråkskonferanser, som arrangeres av språknemndene i Norden etter tur. Den samlet nær innpå 150 deltakere fra fem nordiske land i Oslo i mai 2015, og Språkrådet i Norge var vertskap.

En av språknemndenes oppgaver er å fremme den nordiske nabospråks­forståelsen. Derfor foregikk konferansen på de skandinaviske språkene, og derfor inneholder konferanserapporten artikler på dansk og svensk i tillegg til norsk. Rapporten utgis i skriftserien «Klart språk i Norden».

Her kan du lese og laste ned rapporten.

Språkrådet takker foredragsholderne for kunnskapen de nå har delt i artikkelform, Jorunn Simonsen Thingnes for solid redaktørarbeid og Dansk sprognævn for hjelp til å få ferdigstilt denne elektroniske publikasjonen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter